Cookies Politika

1.  Obchodná spoločnosť Correcto, s. r. o., IČO: 51 946 335, Strojnícka 2959/7, 827 01 Bratislava – mestská časť Ružinov, obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddieli Sro, vo vložke číslo 131513/B, kontaktná osoba: Mgr. Karina Bodnárová, e-mail: info@tvojpribeh.sk; info@tvojpribeh-eshop.sk; ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov používa na svojej webstránke známe koláčiky = súbory cookies. Tie sú použité za účelom merania návštevnosti webu, cielenej reklamy, ako aj za účelom čisto technických náležitostí fungovania webu ako je napr. prispôsobenie zobrazenia webovej stránky tvojpribeh.sk a tvojpribeh-eshop.sk.

2.  A preto cookies na účely ochrany osobných údajov môžeme rozdeliť do dvoch skupín:

1.  Cookies technického charakteru (meranie návštevnosti webu, zabezpečenie zobrazenia stránky apod.) sú spracovávané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa.

2.   Cookies cielenej reklamy spracovávame na základe vášho súhlasu (prejavený stlačením Tabu na Cookie banneri a ďalším používaním webu za daného nastavenia)

3.  Údaje, ktoré prevádzkovateľ takto získa, môžu byť ďalej sprístupnené sprostredkovateľom ako je Google LLC alebo spoločnému prevádzkovateľovi Facebook Ireland Ltd. Webové stránky však môžete používať aj v režime, ktorý neumožňuje zber údajov o správaní návštevníkov webu - a to úpravou vlastných nastavení webového prehliadača alebo zaslaním námietky proti takémuto zberu na základe nášho oprávneného záujmu na e-mail: info@tvojpribeh.sk; info@tvojpribeh-eshop.sk; alebo správou cez Messenger resp. Instagram spoločnosti FB. Na vašu námietku zareagujeme do 30 dní (do mesiaca od jej doručenia).  V prípade, že je vaša žiadosť technicky náročnejšia na vybavenie, oznámime vám to a uvedenú lehotu v zmysle GDPR predĺžime o 2 mesiace.

4.  Zbieranie údajov o správaní sa návštevníkov na webe (účel cielená reklama) je aktivované na základe odsúhlasenia návštevníkom webu = stlačením tlačidla “Súhlasím”, ktoré nájdete v cookie banneri v spodnej časti webovej stránky. Uvedenému tlačidlu predchádza upozornenie: “Aj https://tvojpribeh.sk/ a https://www.tvojpribeh-eshop.sk/ používajú známe koláčiky cookies za účelom technického fungovania webu a po vašom súhlase  za účelom prispôsobenej reklamy. Súhlasím (po odkliknutí Tabu Súhlasím sa spustí stránka s plnou funkcionalitou - aj Google Analytics a Google Adwords). Námietku proti zberu nevyhnutných cookies na základe oprávneného záujmu môžete podať na info@tvojpribeh.sk, Viac o spracúvaní osobných údajov tu (link na zásady)".

5.   Odvolanie takto udeleného súhlasu (cielená reklama) zabezpečíte kedykoľvek zmenou nastavenia Vášho internetového prehliadača. Informácie o tom, ako si nastaviť svoj prehliadač a obmedziť alebo povoliť spracovanie cookies, nájdete tu.

6.  Zhromaždené cookies súbory sú spracovávané hlavne cez služby Google Analytics a Google AdWords, ktoré prevádzkuje spoločnosť Google LLC., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

7.  Následne sú spoločnosťou Google LLC zozbierané údaje spracovávané v súlade so Zásadami ochrany súkromia, viac info tu. 

8.  Vezmite, prosím, na vedomie, že podľa GDPR máte právo od  prevádzkovateľa požadovať :

·      aké vaše osobné údaje spracovávame ako aj vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov, ako aj požadovať prístup k týmto údajom a požadovať ich doplnenie, aktualizáciu či opravu; 

·      žiadať o vymazanie vašich spracovávaných osobných údajov = právo byť zabudnutý – vaše údaje vymažeme pokiaľ vaša požiadavka nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi a oprávnenými záujmami prevádzkovateľa;

·      v prípade pochybností o splnení našich povinností spojených so spracovaním osobných údajov máte právo obrátiť sa na nás: Mgr. Karina Bodnárová, e-mail: info@tvojpribeh.sk; info@tvojpribeh-eshop.sk; alebo na Úrad na ochranu osobných údajov SR.

·      viac o vašich právach a vybavovaní žiadostí z vašej strany sa dozviete v Zásadách spracúvania osobných údajov (doplniť hypertextový odkaz) !!!

·      Prevádzkovateľ zhromažďuje na svojej webovej stránke: www.tvojpribeh.sk a www.tvojpribeh-eshop.sk  nasledujúce súbory cookies:

Cookies typ

 

Cookies jednej strany - nutné

Názov

 

Cookies Consent (banner) na stránke www.tvojpribeh.sk, www.tvojpribeh-eshop.sk

Účel

 

ukladá súhlas so spracovaním cookies

 

Doba spracovávania

max.365 dní

 


 

 

Cookies jednej strany

 

 

Google Analytics

 

 

Získavanie štatiskických informácií

Podľa nastavenia vášho internetového prehliadača zvyčajne na Session alebo do odstránenia informácií (napr. cez delete cache), ak nepodáte skôr námietku proti oprávnenému


 

Cookies tretích strán

 

Google Adwords

identifikácia v rámci reklamnej siete spoločnosti Google, opätovné cielenie reklamy (retargeting)

Session, no max. 390 dní alebo do odvolania Vášho súhlasu cez zmenu nastavenia Vášho prehliadača

Viac o spracúvaní osobných údajov tu ...